"Olen syntynyt 1960-luvulla Pyhäselän kunnassa, Mulon kylässä. Työ ja
opinnot veivät aikanaan Helsinkiin, jossa kokemusta kertyi muun muassa kustannusalalta ja järjestötyöstä.

Olen opiskellut viestintää, kulttuurien tutkimusta, matkailualaa ja liiketaloutta. Olen suorittanut ryhmänohjaajan tutkinnon. Liiketalouden opinnot jatkuvat edelleen.

Toimin Outokummussa Särkiselän leirintäalueen yrittäjänä ja Outokummun Erä- ja luontokeskuksen kehittäjänä vuosina 1997 - 2005.

Vuosina 2005 - 2007 toimin Optio työelämään - Joensuun Seudun Työllisyys EQUAL-hankkeen Vertaisvoima käyttöön-osaprojektin projektikoordinaattorina. Työn tuloksena valmistuivat ryhmänohjaajan käsikirja ja sosiaalisen yritystoiminnan opas. Hanketta hallinnoi Mielenterveyden keskusliitto.

Vuosina 2008 - 2012 työskentelin Sotainvalidien Veljesliiton Veteraaniavusta ammatiksi Pohjois-Karjalassa -työllisyyshankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tuloksena syntyi uusi oppisopimuskoulutuksen ja tuetun työllistämisen yhdistävä koulutusmalli.

Kiinnostukseni kohteita ovat kulttuurien tutkimus, perinnerakentaminen, kuvataiteet ja matkailu."


Mottoni:

"Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy."

- suomalainen sananlasku